Brugerdemokratiet

I brugerbestyrelsen har idrætsanlæggets brugere mulighed for at deltage i drift og udvikling af idrætsanlægget i samarbejde med ledelsen.

I brugerbestyrelsen sidder repræsentanter for brugerne af anlægget, og leder og medarbejderrepræsentant deltager uden stemmeret.

Brugerbestyrelsen handler inden for rammerne af en indgået kontrakt og et fastlagt budget - brugerbestyrelsespuljen.

Brugerbestyrelsen fastsætter principperne for anlæggets profil og formulerer flerårige visioner for anlægget i samarbejde med teamledelsen, herunder mål for anlæggets drift. De høres vedrørende prioriteringen af idrætsanlæggets driftsbudget samt fordeling af aktivitetstimer på anlægget.

Sundby Idrætspark og Sundbyøster Idrætsanlæg har fælles brugerbestyrelse.

Der afholdes brugerbestyrelsesmøder min. 4 gange om året.

For yderligere information kontakt Idrætskonsulent Thomas Hedegaard Bøgh, mail: FF5B@kff.kk.dk